Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

2285 40f2 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viarawwwr rawwwr
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viarawwwr rawwwr
Reposted fromFlau Flau viaDorin11 Dorin11

May 16 2017

Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaosiu osiu

May 14 2017

6150 ac98 500
Reposted frompffft pffft viaosiu osiu
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer

May 13 2017

Reposted frombluuu bluuu vialoveinadream loveinadream
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viadraia draia
3455 391d
Reposted fromerial erial viadontbemad dontbemad
2800 fbb7 500

egotisticalgold:

🌸BOY

Reposted frombaekyeol baekyeol viaRekrut-K Rekrut-K
0578 a5ac
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaszydera szydera
5726 6ffa 500

I love this photo because at first you think that she was going to get married but instead her husband to be left her, or something like that. but actually it’s quite the opposite. I clicked on the source and it brought me to an article explaining the story behind this photo, and she’s not crying, she’s hungover. her and her husband went to a football game on their wedding day, and got extremely drunk and partied all night. they took the subway home because they couldn’t drive. so no, it’s not a sad heartbreaking story, it’s a crazy joyful one. which in my opinion makes the picture even more amazing.

Reposted fromerial erial viablackmoth7 blackmoth7
Nie będę jechał tak szybko, bo muszę zdążyć na całe życie z Tobą. 
— all my love, A.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaessperer essperer
8098 2e63
Reposted fromcalifornia-love california-love viaPicki91 Picki91
0679 3552 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl