Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

21:59
8822 e3b5
Reposted fromnazarena nazarena viackisback ckisback
21:59
Skąd u mnie ta wrażliwość, ponad miarę skoro sapię
o prawię każdą bzdurę, jak służbista gram na apel.
Zapanować nie potrafię nad swoimi emocjami,
szybko się wkurwiam i wybucham jak dynamit.
— Chada ft. Peja - Noszę Ból W Sobie (BraKe Blend)
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant
21:59
Chcę tylko wejść w ciebie jak dobry film do kin
Nie interesuje harlekin mnie
— Gedz
21:58
5380 25e4 500
Reposted fromgplyr gplyr vialubisztosuko lubisztosuko
21:58
9369 ca95 500
Reposted from1923 1923 viamiimi miimi
21:58
Na sa­mot­ność ska­zują człowieka nie wro­gowie, lecz przyjaciele.
— Milan Kundera
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamiimi miimi
21:58
21:58
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
— divi.soup.
Reposted fromdivi divi viaMsChocolate MsChocolate
21:58
1697 45cd 500
21:57
Znalazłem sposób, to na szczęście recepta
Postarać się żyć z kimś naprawdę nie od święta
— Peja - Szczęście
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant
21:57
0592 004a
Reposted fromhenrylee henrylee viagruetze gruetze
21:56
3639 29e7
Reposted fromzciach zciach viarabarbarowy rabarbarowy
21:56
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viagogullo77 gogullo77
21:56
Play fullscreen
a jak działa jamniczek?
Reposted fromnawetsrednio nawetsrednio viagogullo77 gogullo77
21:56
3170 f1d5
Reposted fromnezavisan nezavisan viagogullo77 gogullo77
21:55
0389 5957 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa
21:55
Zatrzymaj się na chwilę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś w tobie tkwi rozwiązanie wszystkich problemów.
— Christopher Vogler - "Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy"
Reposted frompuella13 puella13 viagogullo77 gogullo77
21:52

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

Reposted fromraconteur raconteur viaMsChocolate MsChocolate
21:52
9415 ca5c
21:52
5668 eb72 500
Reposted from2017 2017 viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl