Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

Wszyscy mają już zakończone studia, prawo jazdy, chłopaków, narzeczonych, mężów, dzieci, domy, samochody. Ale za niedługo to ja będę miała coś szybciej - to ja umrę wcześniej od nich.
— już niedługo.
Reposted fromniskowo niskowo
9316 bf2a 500
Reposted fromnivea nivea viatak-niewiele tak-niewiele
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viablackheartgirl blackheartgirl
Reposted fromshakeme shakeme viablackheartgirl blackheartgirl
6808 5da3 500
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.
— Audrey Hepburn
Reposted fromwwannie wwannie viablackheartgirl blackheartgirl
Na czym polega różnica między humanistą a ścisłowcem?
Reposted fromdarek darek viablackheartgirl blackheartgirl
3873 d1df
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaLaColie LaColie
1354 0000
Reposted frommisza misza viablackheartgirl blackheartgirl
1509 eeab 500
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viagabunia gabunia
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagabunia gabunia

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagabunia gabunia
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
Reposted fromlovvie lovvie viatak-niewiele tak-niewiele
0015 7320 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaosiu osiu

July 13 2017

0765 acc4
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viakattrina kattrina
8790 31e6
Reposted fromoutoflove outoflove viakattrina kattrina
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl