Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

09:45
Wszyscy mają już zakończone studia, prawo jazdy, chłopaków, narzeczonych, mężów, dzieci, domy, samochody. Ale za niedługo to ja będę miała coś szybciej - to ja umrę wcześniej od nich.
— już niedługo.
Reposted fromniskowo niskowo
09:45
9316 bf2a 500
Reposted fromnivea nivea viatak-niewiele tak-niewiele
09:45
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viablackheartgirl blackheartgirl
09:45
Reposted fromshakeme shakeme viablackheartgirl blackheartgirl
09:45
6808 5da3 500
09:45
09:45
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.
— Audrey Hepburn
Reposted fromwwannie wwannie viablackheartgirl blackheartgirl
09:28
Na czym polega różnica między humanistą a ścisłowcem?
Reposted fromdarek darek viablackheartgirl blackheartgirl
09:28
3873 d1df
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaLaColie LaColie
09:27
1354 0000
Reposted frommisza misza viablackheartgirl blackheartgirl
09:25
1509 eeab 500
09:25
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viagabunia gabunia
09:25
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagabunia gabunia
09:25

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagabunia gabunia
09:24
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
Reposted fromlovvie lovvie viatak-niewiele tak-niewiele
09:22
0015 7320 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaosiu osiu
09:22

July 13 2017

21:42
0765 acc4
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viakattrina kattrina
21:28
8790 31e6
Reposted fromoutoflove outoflove viakattrina kattrina
21:27
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl