Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

09:34

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

09:34
09:34
1224 fdb1 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianowelovestory nowelovestory
09:34
0113 9640
Reposted fromkniepuder kniepuder vianowelovestory nowelovestory
09:34
8887 5800 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianowelovestory nowelovestory
09:33
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
09:33
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej...
— Nie licząc kota, Kasia Bulicz-Kasprzak
09:32
4608 c3ad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianowelovestory nowelovestory
09:32
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic vianowelovestory nowelovestory
09:32
Ja wiem, że czasem lepiej zostać tak wewnątrz siebie, zamkniętym. Bo wystarczy jedno spojrzenie, żeby się rozkleić, wystarczy, że ktoś wyciągnie dłoń, by człowiek nagle poczuł, jaki jest kruchy, bezbronny, by wszystko się zawaliło jak piramida z zapałek.
— Delphine De Vigan - "No i Ja"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowelovestory nowelovestory
09:31
4447 2cf7 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
09:31
I just want to be the person someone (well, I'm mean you) miss at 3am. 
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
09:31
Xavier Dolan by Shayne Laverdière
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
09:31
0226 22c9 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
09:31
7483 e8de
Reposted fromczinok czinok viairmelin irmelin
09:30
3845 ce56 500
Reposted frombiru biru viairmelin irmelin
09:30
7033 62c7 500
09:30
7670 3477
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
09:30
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
09:29
9880 98c0
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl