Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

21:51
Reposted fromlaluna laluna viahereyes hereyes
21:51
1119 4327 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viazorax zorax
21:50
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
21:50
21:50
21:50

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viahereyes hereyes
21:50
6313 28d3

Edvard Munch in his studio

Reposted frombitner bitner viahereyes hereyes
21:49
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
21:49
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viawildgirl wildgirl
21:49
3298 44d3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasininen sininen
21:49
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viasininen sininen
21:49
Z kim tak ci będzie źle jak ze mną. 
— Renata Przemyk
Reposted fromaletodelio aletodelio viawildgirl wildgirl
21:48
2906 87e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOnly2you Only2you
21:48

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
21:48
2232 e8ec 500
Reposted fromblutelf blutelf viawildgirl wildgirl
21:44
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaazazel azazel
21:44
0297 0f76

serious:

who were you?

21:44
1018 38cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamerkaba merkaba
21:44
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viamerkaba merkaba
21:43
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet
— Wystan Hugh Auden
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl