Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

17:59

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
17:48
17:47
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
17:47
6033 c7af

Would love to be. 
Reposted fromstormymind stormymind viairmelin irmelin
17:45
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
17:44
17:44
17:42
8855 807f 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaosiu osiu
17:39
5827 374d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
17:37
5020 9476 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
17:36
9473 a968
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
17:36
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 

January 24 2020

19:18
3163 e89d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialubisztosuko lubisztosuko
19:15

Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych.

— Piotr Adamczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger viasorriso sorriso
19:15
Reposted fromFlau Flau viagruetze gruetze
19:14
A ja zawsze powtarzałem tej kretynce, że to jest koleś z trochę innego świata. Żeby dała sobie z nim spokój. Że tacy ludzi jak on nigdy nie należą do nikogo.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromvaka vaka viahaszraa haszraa
19:14
4695 9719 500
Reposted frompiehus piehus viamikrokosmos mikrokosmos
19:13
7158 dbad 500
Reposted fromPoranny Poranny viagaf gaf

January 18 2020

18:23
5404 0d30 500
Reposted fromzoshka zoshka viairmelin irmelin
18:22
3075 57cd 500

distractful:

10 Things I Hate About You (1999)

Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl